Werkzaamheden en diensten

Betonreparatie o.a. betonnen ornamenten

Betonreparatie:
Het uitvoeren van A tot Z van zowel klein- als grootschalige renovatieprojecten. Dit zijn vaak schades aan ( woon ) gebouwen, viaducten en bruggen. Het herstellen van betonschades houdt over het algemeen in het zodanig herstellen en conserveren van beton dat verdere schade in toekomst achterwege blijft.

Specialisme ligt hier op balkons en galerijen.

Betonconserveringen en coatings:
Conserveren is haast onlosmakelijk van betonreparatie. Nadat betonherstel is uitgevoerd zorgt de conservering/coating ervoor dat de oppervlakken niet meer worden blootgesteld aan invloeden van buitenaf.
Esthetisch is het vaak ook een rijkere aanblik van uw pand/gebouw. Conserveren wordt ook vaak preventief gedaan.

Kelderafdichting:
Het afdichten van gemetselde en betonnen kelders. Van particulier tot parkeerkelders. Graag brengen wij u advies uit!

Injectiewerk:
Het injecteren van beton om vochtindringing tegen te gaan alsmede het constructief injecteren van scheuren in beton.
Het aanbrengen door middel van injectie van horizontale vochtschermen om optrekkend vocht tegen te gaan.

Voor al onze diensten geldt een expertsie vooraf en een hersteladvies voor aanvang van werkzaamheden.

Slijtlaag

Kunststofvloerafwerkingen:
Dit varieert van cementgebonden tot kunststofafwerkingen. Wij bezitten grote ervaring in het aanbrengen van balkon en galerijvloeren alsmede industrievloeren. Iedere vloerbelasting vraagt hierbij een afgestemde keuze. Vloerafwerkingen in de veehouderijen, melkstallen, varkenstallen horen ook tot één van onze specialisme.